esva

Comissiò permanent

EXCM. SR. D. JUAN JOSÉ TORTAJADA ALFONSO
President
Exdegà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alcoi
EXCM. SR. D. JESÚS SALVADOR MUÑOZ CARRASQUER
Tesorer
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Sueca
IL•LM. SR. D. JOSÉ SORIANO POVES
Secretari
Secretari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València
EXCM. SR. D. RICARDO DE LA ENCARNACIÓN ALBERO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alcoi
EXCM. SR. D. FERNANDO CANDELA MARTÍNEZ
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alacant
EXCM. SR. D. AGUSTÍN FERRER OLASO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alzira
EXCM. SR. D. ANTONIO ESTEBAN ESTEVAN
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Castelló
EXCM. SR. D. VICENTE PASCUAL PASCUAL
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Elx
EXCM. SR. D. MANUEL ALMARCHA MARCOS
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Orihuela
EXCMA. SRA. Dª MARÍA AUXILIADORA BORJA ALBIOL
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València

Consejers

IL•LM. SR. D. LUIS MIGUEL SELLERS MIRÓ
Diputat 2n de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alacant
IL•LM. SR. D. VICTORINO VILLAGRASA TENA
Secretari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Castelló
IL•LMA. SRA Mª DOLORES GARCÍA MÉNDEZ
Diputada 4a de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Castelló
IL•LM. SR. D. LUIS ANTÓN CANO
Bibliotecari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Elx
IL•LMA SRA. Mª DEL MAR GARCÍA CALVO
Diputada 1a de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Orihuela
IL•LM. SR. D. MANUEL RAMÓN RIVES FULLEDA
Diputat 2n de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Orihuela
IL•LM. SR. D. JOSÉ EDUARDO RAMÓN LLEDÓ
Tresorer de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Sueca
IL•LM. SR. D. ANDRÉS GÓMEZ PORTILLA
Vicedegà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València
IL•LM. SR. D. RAFAEL GUÍA LLOBET
Bibliotecari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'València
IL•LMA. SRA. ÁNGELA COQUILLAT VICENTE
Diputada 5a de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València
IL•LMA. SRA. PILAR COLOMER GARRIDO
Diputada 11a de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València