esva

Comissiò permanent

EXCM. SR. D. ANTONIO ESTEBAN ESTEVAN
President
Exdegà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Castelló
EXCM. SR. D. JESÚS SALVADOR MUÑOZ CARRASQUER
Tesorer
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Sueca
IL•LM. SR. D. JOSÉ SORIANO POVES
Secretari
Secretari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València
EXCM. SR. D. RICARDO DE LA ENCARNACIÓN ALBERO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alcoi
EXCM. SR. D. FERNANDO CANDELA MARTÍNEZ
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alacant
EXCM. SR. D. AGUSTÍN FERRER OLASO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alzira
EXCM. SR. D. MANUEL EUGENIO MATA PASTOR
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Castelló
EXCM. SR. D. VICENTE PASCUAL PASCUAL
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Elx
EXCM. SR. D. MANUEL ALMARCHA MARCOS
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Orihuela
EXCMA. SRA. Dª MARÍA AUXILIADORA BORJA ALBIOL
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València

Consejers

IL•LM. SR. D. LUIS MIGUEL SELLERS MIRÓ
Diputat 2n de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alacant
IL•LM. SR. D. BERNARDO PALOMARES LEÓN
Bibliotecari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alzira
IL•LM. SR. D. VICTORINO VILLAGRASA TENA
Secretari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Castelló
IL•LMA. SRA. ROSANA POVEDA CLEMENTE
Secretari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Elx
IL•LMA SRA. Mª DEL MAR GARCÍA CALVO
Diputada 1a de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Orihuela
IL•LM. SR. D. JOSÉ EDUARDO RAMÓN LLEDÓ
Tresorer de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Sueca