esva

JORNADES D’ESPECIALITZACIÓ EN ASSISTÈNCIA I PROTECCIÓ JURÍDICA A LES VÍCTIMES DE DELICTES D’ODI, QUE SE CELEBRARÀ EN L’IL•LUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA

Programa de les Jornades d’especialització en assistència i protecció jurídica a les Víctimes de Delictes d’Odi, que se celebrarà en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València els dies 7 i 15 de novembre.