12 de juliol, un dia per a commemorar la Justícia Gratuïta i el Torn d’Ofici

Més de 45.300 advocats i 83 Col·legis d’Advocats de tota Espanya posen el seu treball, servici, temps i assistència al servici de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici d’Espanya. Un servici que està actiu 24 hores al dia els 365 dies de l’any i que el 12 de Julio rep el seu reconeixement.

Es tracta de reconéixer, divulgar i defendre la labor realitzada per totes les persones que fan possible el funcionament correcte dels Servicis d’Assistència Jurídica Gratuïta i Torn d’Ofici. També és torn per a la reflexió, el balanç i l’anàlisi. Per a això, des de Mestroscopia s’ha elaborat una enquesta sobre “Imagen de la Justícia Gratuïta en la Societat Española” per a l’XI Informe de l’Observatori de Justícia Gratuïta Advocacia Espanyola-la LLEI.

Les dades són molt positius com a tònica general. És significa que el funcionament del Servici de Justica Gratuïta és efectiu des del punt de vista dels ciutadans. Així, doncs, la majoria dels enquestats valoren la rapidesa i eficàcia del dret de Justícia Gratuïta, així com el treball i l’atenció dels lletrats del Torn d’Ofici.

Quant a xifres, el 82% de les opinions positives es donen entre els usuaris del Torn d’Ofici. I la pràctica totalitat dels enquestats, el 95%, opinen que este servici de Justícia Gratuïta s’ha d’abonar per part de l’Estat.

Segons es desprén d’esta enquesta, este servici de Justícia Gratuïta és conegut per un 77% de la ciutadania, al mateix temps que molt ben avaluat (71%) . Quant a l’atenció prestada pels advocats del Torn d’Ofici, el 75% considera que és de gran qualitat i eficàcia, i el 76% que l’horari d’atenció i el treball també són adequats. Els Col·legis d’Advocats també destaquen pel bon assessorament per al 72% dels enquestats.

Les noves tecnologies també formen part ja del ritme de funcionament de la Justícia Gratuïta. En este sentit, en l’últim any s’ha consolidat l’expedient electrònic com a plataforma per a tramitar la sol·licitud de Justícia Gratuïta.

Durant tot el 2016 es van tramitar 640.115 sol·licituds de ciutadans per a iniciar la sol·licitud de Justícia Gratuïta de manera telemàtica. Un 3% més que l’any anterior. Per comunitats autònomes, la que més expedients electrònics va generar en 2016 va ser Andalusia amb 118.283 sol·licituds; seguida de Madrid amb 104.246, Comunitat València 91.627, i Catalunya amb 82.047 sol·licituds.

Professionals lliures i independents que actuen davall la tutela i protecció dels Col·legis d’Advocats són els encarregats de posar en funcionament este engranatge que oferix als ciutadans el dret a tindre una assistència jurídica gratuïta. La importància d’este servici per a gran part dels ciutadans d’Espanya fa que se li dedique una jornada especial i commemorativa, en la que molts Col·legis d’Advocats espanyols han preparats actes i activitats commemoratives per este motiu.