El nou palau de Justícia d’Alzira cada vegada més prop

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha adjudicat la redacció del projecte i la direcció d’obres per a construir el nou palau de Justícia a Alzira.

L’anunci de licitació ja ha sigut publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea i en breu ho serà també en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’empresa guanyadora del concurs tindrà huit setmanes per a la redacció del projecte bàsic des de la firma del contracte. D’altra banda, el termini de redacció del projecte d’execució i de l’estudi de seguretat i salut serà de dotze setmanes.

El nou palau de Justícia d’Alzira és una de les prioritats ja que es tracta d’un dels partits judicials més grans que té la Comunitat Valenciana que seguix sense comptar amb un edifici judicial propi.