El CGPJ publica per primera vegada el temps mitjà estimat de resolució de tots els òrgans judicials

El Consell General del Poder Judicial fa públics per primera vegada les dades corresponents al temps mitjà estimat que cada òrgan judicial tarda a resoldre els procediments. Les taules, que poden consultar-se en el Portal de Transparència del CGPJ, han sigut elaborades pel servici d’Estadística Judicial a partir de l’estimació de la duració mitjana dels processos judicials conclosos cada any, independentment de quin haja sigut la forma de terminació.

Les taules inclouen també informació corresponent a altres circumstàncies -com per exemple la mobilitat del personal dins de l’òrgan judicial o l’aplicació de mesures de reforç-, per la influència que eixes variables tenen sobre la duració dels procediments. De fet, és previsible que els temps de resposta siguen més llargs en els jutjats i tribunals amb major mobilitat del personal adscrit als mateixos i que, al contrari, milloren quan l’òrgan judicial compta amb una mesura de reforç i té estabilitat en la seua composició.

El termini de resolució dels processos judicials pot veure’s afectat també en funció de l’existència de factors externs, com poden ser la complexitat dels assumptes, l’entrada extraordinària de determinats procediments, els efectes de la crisi econòmica o les reformes processals.

Pot accedir a les dades sobre temps estimats de resposta dels òrgans judicials en l’enllace següent:

http://10.172.72.108/cgpj/es/Temas/Transparencia/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales