Month

June 2015
En la vesprada d’ahir el conseller d’Estat, Excm. Sr. D. Enrique Alonso García, va impartir la sexta de les conferències gratuïtes organitzades per a enguany pel Consell Valencià de Col·legis d’Advocats. Davant d’uns huitanta Advocats assistents, en una exposició d’hora i mitja, va explicar els orígens de l’elevat nombre de desnonaments que hi ha en...
Read More