Month

June 2017
La Conselleria de Justícia, Gabriela Bravo ha alertat del risc de prescripció de delictes davant de la sobrecàrrega de casos que patixen determinats partits judicials de la Comunitat Valenciana. Donades estes circumstàncies, Bravo ha sol·licitat novament al Ministeri de Justícia la creació de més Jutjats Penals per a evitar esta prescripció. La consellera de Justícia...
Read More
Ambdós institucions firmen un conveni amb l’objectiu de treballar conjuntament per a eradicar la discriminació derivada de l’orientació sexual i la identitat de gènere. L’Il·lustre Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant (ICALI) i l’Associació Diversitat LGTBI Alacant han firmat este matí un conveni de col·laboració amb l’objectiu de lluitar contra la discriminació produïda per raó d’orientació sexual...
Read More
5.057 dones valencianes van ser víctimes de violència de gènere durant el primer trimestre de 2017. Una xifra preocupant per si mateixa, però més si és possible perquè suposa un increment del 23% respecte al mateix període de l’any anterior, quan es van registrar 4.113 víctimes de violència de gènere. Són dades oferides per l’Observatori...
Read More
158.724, és el nombre total d’assumptes que van ingressar en els Jutjats i Tribunals de la Comunitat Valenciana durant el primer trimestre del 2017. Esta xifra suposa un 4,1% menys que el mateix període del 2016, quan van ingressar 165.610 assumptes. Són les dades que desprén l’informe “Situació dels òrgans judicials”, publicat per la secció...
Read More
El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha posat a disposició dels Col·legis 60.000 formularis per a sol·licitar el servici de Justícia Gratuïta. Com bé sabeu, per a poder obtindre el benefici, el sol·licitant deurà recalderer estos formularis com a requisit obligatori perquè se li concedisca. Enguany s’ha donat un pas més en l’eliminació de la burocràcia, ja...
Read More
El Consell General de l’Advocacia (Prestador de Servicis de Certificació Firma Digital) ha anunciat que l’actual tecnologia deu “evolucionar” per a adequar-se als requisits exigits pel Reglament Europeu, així com per a superar les auditories corresponents. Davant d’esta situació, han indicat quals seran els canvis en l’actual tecnologia en què es basa la certificació digital,...
Read More
El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha aprovat en la permanent del Consell, subscriure un acord amb la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per a dur a terme actuacions de formació i divulgació en matèria de reformes democràtiques, drets i llibertats i memòria històrica. El conveni, que encara està pendent...
Read More
El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats denúncia la falta de mitjans materials i humans en els tres jutjats de la Comunitat designats per a dur a terme este tipus de litigis L’advocacia valenciana advertix del perjuí per al ciutadà que suposa el fet d’haver de desplaçar-se en segons quins casos a altres ciutats per a...
Read More

Recent Comments