Month

September 2018
El nombre de sentències dictades en el segon trimestre de l’any pels Jutjats especialitzats en accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari del qual siga una persona física va ser de 17.485, la qual cosa representa un increment del 28,8 per cent respecte a les 13.578...
Read More
El 80 per cent dels juís celebrats per mitjà del procediment del jurat en l’Audiència Provincial de València durant l’any 2017 va acabar amb un veredicte de culpabilitat. En els processos vistos en els 9 primers mesos de 2018 eixe percentatge s’eleva al 100 per cent. En total, l’Audiència ha celebrat en estos dos anys...
Read More
L’Advocacia de la Comunitat Valenciana representada pel Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, torna a reivindicar una vegada més, la capacitat normativa en matèria de dret civil per part de la Comunitat Valenciana. En este sentit, el CVCA s’adherix a les iniciatives que tinguen com a objectiu fomentar el dret civil valencià. En esta línia, el...
Read More
En el dia de hui s’ha publicat el Decret per mitjà del qual la Generalitat Valenciana imposarà distincions honorífiques als lletrats i les lletrades del Col·legi d’Advocats d’Alacant i del Col·legi d’Advocats de València que van assistir este estiu als migrants de l’AQUARIUS. L’entrega es realitzarà demà dimarts 18 setembre, a les 12:00 h, en...
Read More
El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha dictat una interlocutòria que declara exitnguido el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern contra l’article 3 de la Llei Valenciana 3/2017, de 3 de febrer, per a pal·liar i reduir la pobresa energètica a la Comunitat Valenciana per desaparició sobrevinguda del seu objecte. El Tribunal entén que la controvèrsia...
Read More
Des del Servici d’Implantació de l’Oficina Judicial, Modernització, Formació i Relacions Sindicals de la Subdirecció General de Modernització de la Justícia de la Direcció General de Justícia ens informen que, el pròxim 20 de setembre de 2018 comença la implantació de la nova versió del sistema de gestió processal Cicerone en la Audiència Provincial de...
Read More
La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha adjudicat la redacció del projecte i la direcció d’obres per a construir el nou palau de Justícia a Alzira. L’anunci de licitació ja ha sigut publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea i en breu ho serà també en el Boletín...
Read More

Recent Comments