Month

March 2020
Adjuntem enllaç al Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID19:   REIAL...
Read More
Adjuntem enllaç al Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l’impacte de la *COVID-19:   DECRET LLEI 1/2020, DE 27 DE MARÇ, DEL CONSELL
Read More
A continuació donem trasllat de l’acta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en la qual s’adona, en concret en el 2n punt de l’ordre del dia, de l’acord pel qual es pren coneixement de l’escrit presentat pel CVCA en relació al prec al TSJCV que els lletrats i lletrades assistisquen als detinguts en els jutjats de...
Read More
El Consell General de l’Advocacia Espanyola designarà a un únic representant per cada territori La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat hui incloure als Col·legis d’Advocats en les Comissions de Seguiment constituïdes en cada Tribunal Superior de Justícia per a l’adopció de mesures en relació amb l’activitat judicial durant la pandèmia...
Read More
Adjuntem enllaç a les actes d’últimes sessions de les comissions de seguiment provincials de Castelló i Alacant pel COVID-19: ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT ALACANT ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT CASTELLÓ
Read More
Acord d’Unificació de criteris de la Junta Sectorial de Jutges de Primera Instància d’Orihuela sobre el règim de custòdia i visites en l’estat d’alarma pel Covid-19. Data: 23-3-2020: ACORD
Read More
ACTA DE JUNTA DE JUTGES SECTORIAL DE FAMÍLIA DEL PARTIT JUDICIAL DE VILLENA. Es procedeix a la discussió i formulació de les propostes relatives als temes compresos en l’ordre del dia, acordant-se per unanimitat dels presents subscriure íntegrament el resolt en la Junta de Jutges Sectorial de Família d’Alacant celebrada en el dia d’ahir -als...
Read More
El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha sol·licitat en un escrit remés hui mateix a la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia que per a tramitar els talons del torn d’ofici, si més no els que es refereixen a actuacions el cobrament de les quals s’ha reportat en el període que...
Read More
El CVCA remitent un escrit a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, demanant que dicte les instruccions necessàries perquè, mentre dure l’estat d’alarma, es complisca la instrucció del Ministeri de Justícia i les assistències lletrades als detinguts no hagen de realitzar-se en les comissaries, facilitant l’assistència telemàtica en el sentit...
Read More
Davant la crisi generada per la pandèmia del Covid-19 i en el si dels acords adoptats per a aquesta situació excepcional, el ICALI decideix deixar sense efecte passar al cobrament la quota del dia 1 d’abril. El Col·legi avaluarà concretes mesures una vegada finalitze l’actual escenari. L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant (ICALI) ha decidit no passar al cobrament la quota...
Read More
1 2 3 4 5

Recent Comments