Month

May 2022
L’exdegà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló i expresident del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, Antonio Esteban, va rebre el passat divendres la Creu Distingida de 2a classe de San Raimundo de Peñafort, de mans de la degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja. La imposició d’este reconeixement, -que concedix el Ministeri de Justícia i premia els...
Read More
Des de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia es remet nota informativa relativa als problemes de recepció d’escrits de LexNET detectats i referits en la notícia de 18 de maig. Indiquen que la incidència va ser solucionada pel Ministeri de Justícia el dia 17 de maig a la vesprada, i...
Read More
S’ha tingut coneixement hui que, després de l’actualització de LexNET, efectuada el passat dia 6 de maig, que va ser efectiva el dilluns dia 9 de maig, alguns escrits presentats tant per procuradors/res com per lletrats/des, en casos en què no és necessària la representació processal, no han arribat a la safata d’interoperabilitat del sistema...
Read More
Juristes Valencians exigeixen incorporar a l’agenda política la reforma constitucional per a la recuperació efectiva del Dret Civil Valencià, plantejada per les Corts fa ja 2 anys, que és la solució a la pèrdua d’autogovern que patim els valencians després de les 3 sentències del Tribunal Constitucional de 2016, que van anul·lar les lleis valencianes...
Read More

Recent Comments