Day

September 22, 2023
En el dia de hui, el Col·legi d’Advocats de Castelló (ICACS) ha celebrat el seu tradicional acte de Jura-Promesa de nous lletrats i lletrades, en el qual a més s’ha homenatjat altres cinc advocats que enguany compleixen mig segle col·legiats. L’homenatge ha anat precedit de la jura o promesa dels nous lletrats de “acatar la...
Read More

Recent Comments