Els llançaments de l’impagament de lloguer augmenten un 7,9% en el tercer trimestre de 2018

El nombre de llançaments practicats en el tercer trimestre de 2018 ha sigut de 11.547, una xifra un 0,3% inferior a la registrada en el mateix trimestre de 2017. Al contrari, el nombre d’execucions hipotecàries iniciades ha sigut de 6.315, la qual cosa suposa que han augmentat un 14,4 per cent respecte al mateix trimestre de l’any passat. Estos i altres dades figuren en l’informe "Efectos de la crisi econòmica en els òrgans judiciales", que la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial ha fet públic.

Igual que en el segon trimestre de 2018, l’increment dels llançaments és conseqüència de l’augment experimentat pels derivats de la Llei d’Arrendaments Urbans. Els llançaments derivats de l’impagament del lloguer, que augmenten per quint trimestre consecutiu, han pujat un 7,9 per cent. Al contrari, els llançaments derivats d’execucions hipotecàries baixen per desé tercer trimestre consecutiu i, en esta ocasió, ho fan en un 16,2 per cent.

Del total de llançaments, 7.518 (quantitat que representa el 65,1 per cent) van ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) , mentres que altres 3.404 (el 29,5 per cent) es va derivar d’execucions hipotecàries. Els 625 restants van obeir a altres causes.

Per territoris, Catalunya (amb 2.531, el 21,9 per cent del total nacional) ha tornat a ser la Comunitat Autònoma en què es van practicar més llançaments en el tercer trimestre de 2018, seguida per Andalusia (amb 1.894) , la Comunitat Valenciana (amb 1.575) i Madrid (amb 1.238) .