Les dones ocupen més del 57% dels llocs de la Carrera Judicial a la Comunitat Valenciana

El 57,1% dels membres de la Carrera Judicial de la Comunitat Valenciana és dona, segons les dades recollides en el “Informe sobre l’estructura de la Carrera Judicial a 1 de gener de 2019”, elaborat pel Servei d’Estadística del Consell General del Poder Judicial i que pot consultar-se en la web de la institució (www.poderjudicial.es).

El nombre de jutges i jutgesses que presten servei a la Comunitat Valenciana en 2019 és de 552. D’ells, 315 són dones, un 57,1%, i la resta, el 42,9%, homes. Les dones superen en número als homes en totes les franges d’edat, a excepció del rang que va des dels 61 als 71 anys o més, en el qual ells són majoria.

A Espanya, els membres de la carrera judicial són 5.419. D’ells, 2.923, un 53,9%, són dones. Quant a les edats, en els registres nacionals les dones són minoria en les franges d’edat compreses entre els 51 i els 71 anys, mentre que pràcticament dupliquen als homes entre els 20 i els 50 anys.

Jutges en actiu per cada 100.000 habitants

A la Comunitat Valenciana hi ha 11,2 jutgesses i jutges en actiu per cada 100.000 habitants en 2019. Una xifra sensiblement inferior a la mitjana del conjunt del país, que és de 11,6 jutges per cada 100.000 habitants. Fa deu anys aquesta ràtio a Espanya se situava en el 9,6.

L’edat mitjana dels membres de la judicatura que estan actualment en actiu a la Comunitat Valenciana és de 50 anys i mig, un registre similar a la mitjana nacional. Entre les dones, la mitjana d’edat se situa en 49 anys, mentre que entre els homes és de 52,4. En la resta de comunitats autònomes els que presenten una edat mitjana més alta són els jutges i magistrats de Madrid, amb 54,1 anys, mentre que els més joves imparteixen justícia a Extremadura, amb una mitjana de 46,5 anys.

D’altra banda, l’antiguitat mitjana en la carrera dels jutges i jutgesses valencians és de 19,4 anys -18,3 elles i 20,9 anys ells-, lleugerament per damunt de la mitjana nacional, que se situa en 19,2 anys.

Més dones en jutjats penals, Social, Menors i Violència

Quant a l’anàlisi per tipus d’òrgan, la presència de dones a la Comunitat Valenciana és superior a la d’homes en els Jutjats unipersonals penals, el Social, Vigilància Penitenciària, Menors, Primera Instància, Instrucció, Primera Instància i Instrucció i els Jutjats de Violència sobre la Dona. Per contra, hi ha més homes que dones en els Jutjats del Mercantil, Contenciós-Administratiu i Registre Civil.

Respecte als òrgans col·legiats de la Comunitat Valenciana, en les Audiències Provincials de Castelló, València i Alacant hi ha 54 homes i 48 dones fent el seu treball en les diferents seccions. Per contra, en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana hi ha majoria femenina amb 23 magistrades i 20 magistrats.