L’ICALI analitza la situació creada després de l’habilitació parcial del mes d’agost

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant (ICALI) duu a terme un exhaustiu seguiment de la represa de l’activitat judicial en els dies posteriors al fet que s’efectuarà l’habilitació parcial del mes d’agost aquest passat dimarts. El Col·legi ha observat la desigual resposta de diferents jutjats i tribunals dels partits judicials de l’àmbit ICALI en el seguiment de les recomanacions del Consell General del Poder Judicial i de la Secretaria General de l’Administració de Justícia, que indicaven concentrar les vacances dels operadors jurídics en aquest mes d’agost, així com no notificar terminis que reclogueren en aquest mes.

A través de les diferents comunicacions de la col·legiació, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant observa com s’han notificat assumptes no urgents per part de diferents jutjats i tribunals de la província d’Alacant.

Per a dur a terme aquest seguiment i donar resposta a les incidències que puguen tindre els col·legiats i col·legiades es va crear el mes de juny passat un correu específic a través del qual s’han registrat els assumptes relacionats amb la reactivació de l’activitat judicial, incidències que s’han intensificat aquesta setmana, després de l’esmentada habilitació parcial del mes d’agost.

Si bé aquest tipus de servei es presta de manera habitual a través de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ), l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant ha reforçat l’atenció als col·legiats i col·legiades, amb la creació d’una comissió específica davant aquesta nova situació. La majoria de les incidències registrades són les relatives als venciments de terminis durant el mes d’agost i els assenyalaments registrats en aquest mes.

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant va remetre als diferents operadors jurídics una comunicació el mes de juliol passat en la qual s’informava que s’havia recomanat a la col·legiació concentrar les vacances el mes d’agost, una decisió que, en consideració del Col·legi, resultava més operativa per a l’agilitació de l’activitat judicial. Aquesta recomanació, a més, havia sigut dirigida a tots els òrgans judicials pel Consell General del Poder Judicial i a la qual s’havien sumat la Secretaria General de l’Administració de Justícia, el Tribunal Constitucional i la Fiscalia General per a tots els membres de la carrera fiscal. Òbviament aquesta recomanació del Col·legi no pot anar en contra d’una norma de caràcter estatal.

Frontal oposició

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant, i el seu degà, Fernando Candela, han manifestat públicament i han traslladat a tots els operadors jurídics i representants de l’Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana, la seua frontal oposició a l’habilitació parcial del mes d’agost, únic període de descans i possibilitat de conciliació laboral i familiar per al col·lectiu de l’advocacia. El Col·legi va considerar en el seu moment i reitera que l’habilitació parcial d’agost suposa una evident discriminació cap a l’advocacia i un menyspreu respecte d’altres operadors jurídics, i torna a denunciar la seva ineficàcia, ja que els procediments no sols no es veuran agilitats, sinó que, al contrari, al no concentrar-se les vacances el mes d’agost continuarem patint les vacants en els jutjats la resta dels mesos.

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant entén que la solidaritat mostrada per la majoria dels jutjats i tribunals forma part d’una eficaç, bona i recta administració de justícia, el contrari no soluciona el col·lapse judicial i només serveix per a privar a advocats i advocades del seu legítim dret de conciliar la vida laboral i familiar.