Benvinguda del President

Fa anys que l’Advocacia Valenciana va fer una aposta decidida per les noves tecnologies. Tots els Col·legis d’Advocats de la nostra Comunitat compten amb les seues pròpies pàgines web, que gradualment van ampliant els servicis i informació que oferixen al col·legiat i al ciutadà en general.

Amb eixe esperit d’ampliar i millorar la informació, el Consell que tinc l’honor de presidir dóna pas a esta pàgina web, que pretenem siga referència per a tots els Advocats de la Comunitat Valenciana i per als ciutadans que requerisquen dels seus servicis. El nostre objectiu és aconseguir una permanent actualització de continguts, oferir interessants notícies jurídiques, jurisprudència i esdeveniments de rellevància per a l’Advocacia Valenciana en particular i la Justícia en general, a més per descomptat de mantindre sempre la informació institucional i legislativa col·legial bàsica.

En esta web tenen també un paper important les distintes comissions de Treball del Consell, que compten amb el seu propi espai diferenciat, a través del qual es podrà conéixer el treball que desenrotllen.

Amb el temps, pretenem fer una web més interactiva, que permeta als col·legiats i la resta d’usuaris autoritzats la consulta de bases de dades pròpies i inclús apuntar-se als cursos organitzats pels Col·legis de la nostra Comunitat. No obstant preferim anar pas a pas, assentant primer les bases d’esta web i, quan la mateixa abast el seu ple funcionament, començar a desenrotllar noves possibilitats. Esperem haver encertat: El nombre de visites a la web i els suggeriments que amb el temps ens facen els usuaris ens donaran la resposta definitiva.

President del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats