Benvinguda del President

El Consell Valencià de Col·legis de l´Advocacia és una corporació de Dret Públic que representa i coordina als Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, això és València, Alacant, Castelló, Alzira, Alcoi, Elx, Orihuela i Sueca. Entre les seues missions fonamentals està l’ordenació de l’exercici professional de l’Advocacia, vetlar pel prestigi de la professió, exigir als Col·legis d’Advocats i als seus membres el compliment dels deures professionals i deontològics i treballar per a aconseguir una Justícia més àgil, moderna i eficaç.

Des d’aquesta institució s’enalteixen els principis rectors i valors superiors de l’exercici de l’Advocacia: independència, llibertat, dignitat i integritat, així com el respecte del secret professional.

El Ple i la Permanent que, són els òrgans de govern del Consell, mantenen amb l’Advocacia de la Comunitat Valenciana i amb la societat un compromís ferm en la defensa del dret de defensa i, una efectiva responsabilitat del servei públic de la justícia gratuïta i del torn d’ofici que exerceixen els col·legis d’advocats de la Comunitat Valenciana.

La formació, sobretot en aquelles matèries que són essencials per a la defensa dels ciutadans més desfavorits és per al *CVCA una prioritat i una exigència de responsabilitat.

La deontologia i la resolució de recursos fan d’aquesta institució l’última ràtio de l’ètica de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana.

Us donem la benvinguda a aquesta pàgina web en la qual es pot conéixer la Corporació, accedir a les notícies jurídiques, jurisprudència i esdeveniments de rellevància per a l’Advocacia Valenciana en particular i de la Justícia en general, a més de mantindre sempre la informació institucional i legislativa col·legial bàsica.

El President