Comissió de formació

Està formada pels advocats que cada Col·legi designa (Fins a dos per col·legi).

La seua principal funció/objectiu és analitzar quins són els cursos formatius per als lletrats que, a través del Consell, se subvencionen cada any, decidint els òptims a realitzar per a garantir la millor formació de l’advocacia.”

Per a accedir als cursos realitzats prema ací