Comissió de mediació

Està formada pels advocats que cada Col·legi designa (fins a dos per col·legi).

La seua principal funció/objectiu és coordinar els centres de mediació col·legials establint els protocols i unificació de criteris oportuns. Igualment, informen el ple del Consell de qualsevol canvi normatiu que es puga produir.