Comissió del torn d’ofici

Està formada pels advocats que cada Col·legi designa (Fins a dos per col·legi). Les seues principals funcions/objectius són:

  • Estudiar i proposar les modificacions legislatives que servisquen per a millorar la prestació del servei del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta.
  • Estudiar els convenis a subscriure anualment en matèria de torn d’ofici i justícia gratuïta i fer propostes al Consell i a la Conselleria amb competències en matèria de justícia.
  • Posar en comú els criteris interpretatius de la normes aplicables en matèria del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta, buscant les solucions òptimes a cada cas i unificant-los quan siga oportú.
  • Proposar al ple el Reglament que regula el funcionament del torn d’ofici.
  • Servir com a interlocutor-orientador entre els col·legis d’advocats, la Conselleria amb competències en matèria de Justícia i el Consell.