Comissió permanent del CVCA

 

EXCM. SR. D. FERNANDO CANDELA MARTÍNEZ
President

ex-Degà de l'il•lustre Col·legi de l'Advocacia d'Alacant

EXCM. SR. D. JESÚS SALVADOR MUÑOZ CARRASQUER
Tesorer
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Sueca
IL•LM. SR. D. FRANCISCO FERRER MARTÍNEZ
Secretari
Secretari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València
EXCM. SR. D. RICARDO DE LA ENCARNACIÓN ALBERO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alcoi
EXCM. SR. D. IGNACIO GALLY MUÑOZ
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alacant
EXCM. SR. D. MANUEL EUGENIO MATA PASTOR
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Castelló
EXCM. SR. D. AGUSTÍN FERRER OLASO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alzira
EXCM. SR. D. DIEGO GARCÍA GARCÍA
Vocal

Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Elx

EXCM. SR. D. MANUEL ALMARCHA MARCOS
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Orihuela
EXCM. SR. D. JOSÉ SORIANO POVES
Vocal

Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València