Decret Llei del Consell sobre mesures urgents de suport econòmic i financer als treballadors autònoms per a fer front a l’impacte de la COVID-19

Adjuntem enllaç al Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l’impacte de la *COVID-19:

 

DECRET LLEI 1/2020, DE 27 DE MARÇ, DEL CONSELL