El CGPJ posa en marxa una nova ferramenta per a conéixer al detall el mapa judicial d’Espanya

El Consell General del Poder Judicial ha posat en marxa una nova aplicació que permetrà al ciutadà accedir de forma senzilla i directa a informació relativa a cada un dels òrgans que formen part del mapa judicial d’Espanya. Des de la pàgina web de l’òrgan de govern dels jutges (www.poderjudicial.es) , es podran conéixer quins jutjats i tribunals existixen en cada territori, quin és el seu àmbit d’actuació (estatal, autonòmic o provincial) i el nombre de jutges que ho integren, així com accedir al directori de cada un d’eixos òrgans judicials. Esta nova guia suposa una notable millora de la ja existent per tractar-se d’una ferramenta senzilla i intuïtiva per a conéixer la distribució i composició de tots els òrgans judicials.

L’organització territorial dels jutjats i tribunals així com el nombre de jutges que pertanyen a cada un d’ells està regulada en la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta judicial. Esta norma configura la planta dissenyada per la Llei Orgànica del Poder Judicial i articula els distints ordes jurisdiccionals amb la finalitat última de fer complir el dret a la tutela judicial efectiva, contingut en l’article 24 de la Constitució.

El següent enllaç permet accedir al contingut íntegre de la guia:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Demarcacion-y-Planta-Judicial/Introduccion/