El Consell autoritza les obres d’emergència d’adequació dels desperfectes ocasionats per DANA en les seus judicials d’Oriola

La Comunitat Valenciana va sofrir el mes de setembre passat les greus conseqüències d’una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que va ocasionar importants danys en les infraestructures de la Generalitat situats en les localitats més afectades, especialment a la comarca de la Vega Baixa. Aquesta setmana, el ple del Consell ha estat informat de la declaració d’emergència, acordada per resolució de 15 i 21 d’octubre de 2019, sobre les obres, actuacions d’adequació i assistència tècnica dels desperfectes ocasionats per les pluges produïdes en la setmana del 9 al 15 de setembre en les seus judicials d’Oriola.

Així mateix, el Consell ha estat notificat per a l’adjudicació del contracte de les obres i actuacions d’adequació per un import de 300.000 euros, així com el de l’assistència tècnica per import de 9.680,00 euros.

Concretament, l’estat de les dependències i instal·lacions directament afectades, suposa la impossibilitat que les seus judicials d’Oriola realitzin les seves funcions jurisdiccionals i de tutela judicial efectiva que tenen constitucionalment encomanades. Davant la urgència els danys ocasionats, es requereix abordar unes actuacions mínimes per a escometre les reparacions indispensables per a posar en funcionament els òrgans jurisdiccionals afectats.

La Conselleria recorda que, segons l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i a proposta de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de necessitats que afectin la defensa nacional, s’estarà al següent règim excepcional: el termini d’inici de l’execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes.