El CVCA entrega a la Generalitat les certificacions del Torn d’Ofici corresponents al cinqué bimestre de 2019

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats va presentar dilluns passat davant la Generalitat Valenciana, les certificacions acreditatives de les actuacions d’assistència jurídica gratuïta corresponents al cinqué bimestre de 2019. D’aquesta manera, les actuacions realitzades pels lletrats i lletrades adscrits al Torn d’Ofici durant els mesos de setembre i octubre d’aquest mateix any queden justificades davant l’organisme que ha de realitzar posteriorment el pagament. L’import total de les certificacions presentades ascendeix a 6.527.909,63 euros, que serà transferit als advocats i advocades que presten servei en el TO i en els Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta una vegada que el pagament siga realitzat per la Conselleria al CVCA.

Fins al moment, els pagaments del TO per part de la Genralitat s’estan duent a terme el temps previst en el calendari. En aquest sentit, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats es mostra satisfet pel pagament puntual dels serveis de Torn d’Ofici, una de les seues reivindicacions en la consecució del seu objectiu principal: que els companys que treballen en el Torn d’Ofici tinguen un tracte digne, com mereixen.