El CVCA rep el pagament per als advocats del Torn d’Ofici corresponent a l’últim bimestre de 2018

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat, les quantitats relatives al servei de Torn d’Ofici corresponents a l’últim bimestre de 2018. L’import, serà transferit en el dia de hui per part del CVCA als Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, perquè aquests puguen liquidar al més prompte possible als advocats que presten servei en el TO i als Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta.

En aquest sentit, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats es mostra satisfet pel pagament puntual del servei de Torn d’Ofici, una de les seues reivindicacions en la consecució del seu objectiu principal: que els companys que treballen en el Torn d’Ofici tinguen un tracte digne, com mereixen.