El CVCA signa un conveni de col·laboració amb el Consell sobre formació

Divendres passat 31 de juliol, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats va signar un conveni amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública amb l’objectiu de col·laborar en l’organització d’activitats formatives en qualsevol dels 8 col·legis de la Comunitat Valenciana.

El conveni estableix una subvenció de 30.000 euros perquè els col·legis d’advocats de les tres províncies puguen organitzar jornades, seminaris i congressos sobre delictes tecnològics, violència de gènere, processos d’incapacitació, tràmits d’estrangeria, dependència i discapacitat, així com sobre Dret Laboral; totes elles s’impartiran en format online.

Hi haurà especial atenció sobre les accions formatives relacionades amb l’Estatut de les Víctimes del Delicte i en el Dret de Menors des del punt de vista de la protecció des de les institucions públiques per a aquests col·lectius.

D’altra banda, l’acord contempla també l’organització de cursos especialitzats en les àrees de Torn d’Ofici, Mediació, noves tecnologies, Assistència Jurídica Gratuïta, Dret de Família i Coordinació Parental.

Amb la signatura d’aquest conveni, el CVCA obté suport per a complir un dels seus objectius consistent a emprendre accions que afavorisquen la promoció dels drets i llibertats fonamentals, així com la millora de la formació dels companys i companyes, amb especial atenció als lletrats/-as del Torn d’Ofici.