El CVCA torna a remetre al TSJCV un nou protocol de suspensió d’actes judicials per a garantir la seguretat jurídica i la conciliació

El Consell València de Col·legis d’Advocats (CVCA) va remetre l’última proposta de protocol de suspensions de vistes en data 4 de novembre de 2020, si bé porta més d’una dècada interessant de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la signatura d’un protocol d’aquestes característiques, que garantisca la seguretat jurídica i la conciliació professional/familiar dels professionals del dret, en supòsits de previsibles catàstrofes naturals, maternitat/paternitat i malalties, entre altres. Un protocol que mai s’ha pogut signar en entendre la Sala de Govern que aqueixes decisions eren, en tot cas, una competència jurisdiccional.
Davant tal negativa, el CVCA no ha reculat ni desistirà de la seua obstinació d’interessar aquesta signatura, com ha ocorregut en altres comunitats autònomes, en entendre que és una eina imprescindible per a procurar la millor defensa dels interessos de la ciutadania en general i, en particular, de la judicatura i l’advocacia, en la mesura en què poden conéixer per endavant si es donen els requisits per a la suspensió de la vista. En aquest sentit, el president del CVCA, Agustín Ferrer, afirma que “l’aprovació d’un protocol d’aquestes característiques de manera consensuada és imprescindible en la Comunitat Valenciana, per a donar la major seguretat jurídica possible i contribuir, al costat de la resta de la ciutadania, a frenar la pandèmia de la COVID-19”. “El protocol pot ser molt útil en els actuals temps, on de manera diària se suspenen judicis atenent criteris diversos i particulars de cada jutjat, sense que existeixen unes normes comunes, que permeten tindre seguretat jurídica als advocats”, assenyala el president de l’Advocacia Valenciana.
El document remés al TSJCV -a través de la Comissió de Relacions amb la Justícia (CRAJ) de la qual disposa el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats- inclou l’últim dels protocols presentats, que recull, entre altres qüestions, la prioritat de suspensió de les diligències singulars enfront d’una vista sobre el fons d’un assumpte. Així mateix, en el cas que l’advocat defensor en una causa tinga dues vistes assenyalades per al mateix dia en diferents Tribunals, es proposa des del CVCA, que s’atorgue preferència, a l’hora de decidir la suspensió, a aquells judicis de processos davant el tribunal del jurat, els judicis amb persones preses, i als judicis i vistes referits a l’adopció de mesures protectores o cautelars que afecten menors d’edat, en l’ordre assenyalat.
En el cas de circumstàncies personals de l’advocat, el protocol remés, contempla que es puga sol·licitar la suspensió d’actuacions judicials del professional afectat per un període de 90 dies. I, en el supòsit de donar positiu per COVID-19, la suspensió haurà d’estendre’s durant el temps que dure el confinament prescrit. D’altra banda, el document, inclou també la suspensió de les actuacions judicials per tractaments de fertilitat -en els supòsits d’embaràs- quan hi haja una intervenció clínica, o quan siga necessari guardar repòs, en cas d’embaràs de risc, així com la suspensió durant 90 dies naturals quan tinga lloc un naixement o adopció.