El CVCA torna a remetre al TSJCV un nou protocol de suspensions de vistes

El CVCA va remetre l’última proposta de protocol de suspensions de vistes en data 4 de novembre de 2020, si bé porta més d’una dècada interessant de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la signatura d’un protocol d’aquestes característiques, que garantisca la seguretat jurídica i la conciliació professional/familiar dels professionals del dret, en supòsits de previsibles catàstrofes naturals, maternitat/paternitat, malalties, etc, protocol que mai s’ha pogut signar en entendre la Sala de Govern que aqueixes decisions eren, en tot cas, una competència jurisdiccional.

El CVCA no desistirà de la seua obstinació d’interessar aquesta signatura, com ha ocorregut en altres comunitats autònomes, en entendre que és una eina imprescindible per a procurar la millor defensa dels interessos de la ciutadania en general i, en particular, de la judicatura i l’advocacia, en la mesura en què poden conéixer per endavant si es donen els requisits per a la suspensió de la vista.

Adjuntem a la present l’últim dels protocols presentats, perquè puga servir si més no com una idea del que des del CVCA es consideren com a causes de suspensió, la qual cosa pot ser molt útil si els lletrats de les parts accepten sotmetre’s a aquest.

PROTOCOL SUSPENSION ACTES JUDICIALS