El CVCA trasllada a la Conselleria la singularitat de la justícia valenciana en relació als conflictes nacionals

El CVCA traslada a la Conselleria la singularidad de la justicia valenciana en relación a los conflictos nacionales
  • L’advocacia valenciana se solidaritza amb els problemes dels companys de la resta d’Espanya en relació al torn d’ofici que en la Comunitat Valenciana estan resolts en la seua major part.

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha assistit aquest matí a una reunió a petició de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, amb la finalitat d’examinar els dos problemes que en aquest moment amenacen la normalitat de l’Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana.

D’una banda, la concentració prevista per a aquest dijous convocada per l’advocacia del torn d’ofici a Madrid i per una altra, la vaga dels funcionaris de justícia que es va iniciar el passat 17 d’abril i que en aquests moments té caràcter indefinit. Sobre tots dos conflictes, l’advocacia valenciana creu que, pel fet que la Comunitat Valenciana té transferides competències en l’àmbit de la justícia, “les reivindicacions han d’adaptar-se a la situació del nostre territori.”

Quant a les reivindicacions plantejades pels advocats/as del torn d’ofici per les quals es convoca a una concentració el 27 d’abril a Madrid, l’advocacia valenciana vol fer constar el seu suport a qualsevol petició que, com aquesta, perseguisca dignificar la prestació d’aquest servei públic essencial en tota Espanya.

Al mateix temps, el CVCA es congratula que en la Comunitat Valenciana ja es complisquen, en el que és competència autonòmica, una part molt rellevant de les pretensions d’aqueixa concentració, la qual cosa ocorre gràcies a les incessants reivindicacions d’aquest Consell i els huit col·legis de la Comunitat Valenciana que el componen, així com a la sensibilitat i interés mostrats per l’actual Conselleria de Justícia a aquestes reivindicacions i al paper fonamental del servei del torn d’ofici.

Això ha permés incrementar en aproximadament un 100% els ingressos per a l’Advocacia d’ofici en els últims huit anys, ha servit per a obtindre el pagament puntual, fins i tot moltes vegades anticipat, de les quantitats reportades pels professionals prestadors del servei, així com passar del pagament trimestral al bimestral o, fins i tot, permet cobrar les actuacions realitzades a les persones jurídiques en l’àmbit penal, reivindicació històrica d’aquest Consell per a la qual, al costat de la Conselleria, es va trobar una solució. Igualment, s’han creat nous serveis degudament retribuïts, com els *Justiprop i des de finals de 2021 s’ha aconseguit una important reivindicació històrica, com és l’eliminació de l’abans obligatori segellament en el Jutjat dels talons dels procediments.

Sense perjudici que tot l’anterior siga cert, el Consell ha traslladat a la Conselleria que queda molt camí per recórrer i, per això, espera que en el mes vinent es dicte una nova resolució incrementant novament una part important dels barems, sempre per damunt de l’IPC, per a acostar-se a poc a poc a una retribució concorde al treball realitzat, havent-hi ja formulat les oportunes al·legacions sobre aquest tema.

El CVCA, en l’àmbit de les seues competències autonòmiques, que no aconsegueixen una part de les reivindicacions de la mobilització, com són les relatives a la conciliació i la desconnexió digital que s’aborden en l’avantprojecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal, continua insistint a la Conselleria a demanar el pagament dels desplaçaments a centres de detenció i penitenciaris o, igualment, el pagament de les actuacions que encara hui dia segueixen sense estar contemplades en els barems, tal com encertadament es reivindica en la concentració. Al CVCA també li sembla encertada la petició de reduir la càrrega burocràtica, que sens dubte podrà aconseguir-se sense minvament del degut control dels diners públics.

Respecte a la vaga dels funcionaris, els representants de l’Advocacia valenciana han escoltat la Consellera, qui els ha traslladat que es tracta d’un cos de funcionaris que depén retributivament de la Conselleria de Justícia de la Comunitat Valenciana, amb els representants sindicals de la qual s’han aconseguit acords en dates molt recents.

L’Advocacia valenciana ha traslladat a la Consellera que en la mesura en què l’Administració de Justícia en la CV és una competència autonòmica, que li va ser transferida conforme a l’Estatut d’autonomia, les matèries que afecten els funcionaris judicials tenen un àmbit de diàleg, de negociació i de decisió propi de la Comunitat Valenciana “que hem de preservar de qualsevol contagi de conflicte procedent del territori del Ministeri de justícia, sempre des del respecte al dret a la vaga i a la tutela judicial efectiva”, segons afirma el president del CVCA, Vicente Pascual.