El ICALI canviarà la seua denominació oficial a Il·lustre Col·legi Provincial de l’Advocacia d’Alacant

L’Il·lustre Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant (ICALI) modificarà la seua denominació oficial després d’haver sigut sotmesa aquesta decisió a votació de la col·legiació, en Junta General Extraordinària, celebrada aquesta vesprada en la seu administrativa del carrer
Alberola, a Alacant. A la votació estava convocada tota la col·legiació, tant exercents com no exercents.

Dins de les polítiques d’equiparació del Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE), la Junta de Govern del ICALI va decidir convocar l’esmentada Junta General Extraordinària per a la modificació estatutària referida a la denominació oficial del Col·legi el mes de març passat.

Després d’haver resultat favorable la votació, el ICALI passarà a dir-se “Il·lustre Col·legi Provincial de l’Advocacia d’Alacant”, una vegada s’haja elevat aquest acord al Consell Valencià de Col·legis d’Advocats per a la seua posterior aprovació.

“Aquesta assemblea s’alinea amb les polítiques d’equiparació impulsades pel Col·legi General de l’Advocacia Espanyola, a les quals s’han sumat altres col·legis de tota Espanya”, ha recordat el degà del ICALI, Fernando Candela, en la seua intervenció.

El ICALI es converteix d’aquesta forma en la primera institució col·legial de la Comunitat Valenciana a modificar els seus estatuts per a canviar la seua denominació.