El Ministeri de Justícia aclareix que els professionals jurídics poden cobrar els manaments de pagament dels seus clients presentant un poder general

Els procuradors i altres professionals jurídics als qui, fins ara, se’ls ha exigit la presentació de poders especials, en els quals es reculla l’autorització expressa per al cobrament dels manaments de pagament dels seus clients podran fer-lo, únicament presentant un poder general (tant si es tracta de apud acta com a notarials). Així s’afirma en la nota informativa, emesa per la Secretaria d’Estat de Ministeri de Justícia, on s’estableix que el Banc només podrà negar-se a l’abonament de l’import del manament quan en el poder s’excloga expressament dita facultat.

L’aclariment s’ha fet pública davant la situació d’exigència per part del servei bancari d’obertura i gestió dels Comptes de Depòsits i Consignacions Judicials (Banc Santander), que requeria als professionals jurídics la presentació de poders especials per al cobrament de Manaments de Pagament emesos a nom del seu client, exigència basada una comunicació del Ministeri de Justícia de data 2 d’octubre de 2006.

L’esmentat document recull que el cobrament de les quantitats derivades d’un procés judicial no és una de les actuacions per a les quals la Llei exigeix poder especial, per la qual cosa, si en atorgar el poder el client no exclou expressament aquesta facultat, ha d’entendre’s que el poder general és suficient per al cobrament.

En aquest sentit, el Ministeri informa que ja s’ha requerit a Banc Santander perquè deixe sense efecte l’escrit de data 2 d’octubre de 2006 i, per tant, no exigisca des d’ara que en els poders presentats pels procuradors i, en general pels professionals de la Justícia per al cobrament de manaments de pagament dels seus clients, figure expressament tal autorització.