El TSJCV assumeix la reivindicació del CVCA i cerca l’assistència lletrada de manera telemàtica

Des de la declaració de l’estat d’alarma, l’Advocacia de la Comunitat Valenciana ve garantint l’assistència lletrada al detingut i el compliment de tots els actes jurisdiccionals no suspesos però, d’igual manera, ve reivindicant la necessitat que aquella es preste amb totes les mesures de seguretat, sent l’assistència telemàtica el mitjà òptim per a garantir l’absència de contagis entre els intervinents, comptant prèviament amb una còpia de les actuacions.
En línia amb l’exposat, el CVCA porta des de l’inici de l’estat d’alarma interessant directa i indirectament a la Conselleria de Justícia, Delegació de Govern i Sala de Govern del TSJCV, entre altres qüestions, que l’assistència lletrada al detingut siga telemàtica. Fruit d’aquesta reivindicació, i gràcies a la presència del Consell en la “Comissió Autonòmica per al Seguiment del COVID-19”, el 31 de març la Sala de Govern del TSJCV va acordar dirigir a les seus policials, Ministeri de l’Interior i Fiscalia General de l’Estat, un ofici perquè es dote a aquestes seus dels mitjans necessaris per a assistència lletrada per videoconferència, en considerar-la la via més convenient.
En tot cas, el CVCA mantindrà aquesta reivindicació en tots els àmbits fins a aconseguir la seua efectiva implantació en tot el territori de la Comunitat Valenciana mentre persistisquen raons sanitàries que la recomanen.