Eleccions a la Presidència de l’Advocacia Jove

La Confederació Espanyola d’Advocats Jóvens (CEAJ) va acordar la convocatòria d’eleccions a la Comissió Executiva de l’Advocacia Jove, que se celebraran en el Ple d’este pròxim dissabte 15 desembre en Las Palmas de Gran Canària.

En les eleccions de la nova Comissió Executiva s’hauran de triar els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i cinc vocals. Les eleccions es realitzarà per votació personal, directa i secreta per mitjà de paperetes que seran depositades en l’urna corresponent pels presidents o representants de Confederació presents. S’utilitzarà el sistema de llistes obertes en les referides paperetes.

Els dos han respost al mateix qüestionari, podent accedir a les mateixes des d’este enllaç al Consell General de l’Advocacia Espanyola