Els 4.617 advocats i advocades del Torn d’Ofici en la Comunitat Valenciana van atendre 278.000 assumptes de Justícia Gratuïta en 2021

  • La recuperació de l’activitat va produir un augment en els assumptes del 19,4% respecte a 2020 situant-se en nivells pràcticament similars als d’abans de la pandèmia.
  • La inversió va augmentar un 24,9%, passant dels 39 milions d’euros.
  • En el Torn d’Ofici creixen notablement els assumptes penals i socials. Aquests últims per la conflictivitat laboral.
  • Segons es desprén del XVI Observatori de Justícia Gratuïta, la baixa remuneració per l’assistència jurídica gratuïta és una de les principals queixes dels professionals.

En ocasió de la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta que se celebra el dimarts 12 de juliol, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA), atesos les dades recopilades per la institució que representa l’Advocacia valenciana i els resultats del XVI Informe de l’Observatori de Justícia Gratuïta elaborat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola, exposa la situació de la Justícia Gratuïta en la Comunitat Valenciana.

Els 4.617 professionals de l’advocacia adscrits al Torn d’Ofici en la Comunitat Valenciana van atendre 278.128 assumptes de Justícia Gratuïta durant 2021, un 19,4% més que en 2020. Tenint en compte que el nombre d’assumptes atesos en 2019 va ser de 278.431, podem dir que pràcticament s’han recuperat els nivells d’activitat previs a la pandèmia.

Del total d’assumptes 191.021 corresponen al Torn d’Ofici, 82.453 a assistència lletrada al detingut i 4.654 a violència de gènere.

Els huit Col·legis de l’Advocacia valencians van rebre 108.012 sol·licituds d’Assistència Jurídica Gratuïta. D’aquestes, es van remetre 101.582 expedients a les respectives Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta. Cada expedient pot generar diversos assumptes.

Augmenten els assumptes socials a causa dels acomiadaments i ERTEs

Després de la paralització que va suposar la pandèmia, la normalització gradual tant de la vida quotidiana com de l’activitat judicial va suposar un augment dels assumptes i dels imports. El major augment d’assumptes es va produir en el Torn d’Ofici. I dins d’aquest, en el social, a causa de la conflictivitat laboral provocada per la pandèmia, amb un gran nombre d’acomiadaments i ERTES. També van augmentar les assistències penals, els assumptes d’assistència lletrada i els de violència de gènere.

La valenciana és la tercera comunitat amb major nombre d’assumptes

Com en anys anteriors, Andalusia va tornar a ser la comunitat autònoma amb més assumptes atesos (420.136, un 21,8% del total), seguida de Catalunya amb 373.433 i la Comunitat Valenciana amb 278.128.

Canàries va ser la que va registrar l’augment major d’assumptes, amb un 28,5% més que l’any anterior. En l’altre extrem, a Ceuta i Melilla va disminuir el nombre d’assumptes (23,1% i 7,7%, menys, respectivament) a causa del tancament de la frontera amb el Marroc, que va comportar un descens notable dels procediments penals i d’estrangeria.

Un 24,9% més d’inversió

La inversió en Justícia Gratuïta a la Comunitat Valenciana va augmentar un 24,9%, fins a aconseguir els 39.012.118 euros. A nivell nacional, Balears va ser la comunitat que més va augmentar la seua inversió (26,5%), seguida de la Comunitat Valenciana. En l’altre extrem, Melilla i Ceuta van reduir notablement la seua inversió (26,1 i 15,9% menys, respectivament), a causa de la disminució d’assumptes.

La inversió mitjana anual per ciutadà a la Comunitat Valenciana s’ha incrementat, arribant als 7,71€ per habitant. Una inversió que supera la mitjana nacional, instal·lada ara en els 6€.

 

El XVI Observatori de Justícia Gratuïta reivindica una millor retribució

La baixa remuneració per l’assistència jurídica gratuïta és una de les principals queixes dels professionals que ofereixen aquest servei essencial segons el XVI Observatori de Justícia Gratuïta. En aquest sentit, la presidenta del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, Ángela Coquillat, ha afirmat que, “malgrat que hi ha coses que celebrar en la Comunitat Valenciana ja que hem avançat en la reducció de temps de cobrament, és veritat que cal continuar lluitant per dignificar aquest servei que garanteix un dels drets fonamentals de la ciutadania, el dret de defensa. Per a això, dotar als professionals d’una retribució concorde al treball que estan prestant és essencial”.

Continua creixent la satisfacció dels usuaris amb el servei

El torn d’ofici és ben conegut i molt ben avaluat pels espanyols, segons es desprén de les dades obtingudes de l’enquesta entre ciutadans i usuaris de la Justícia Gratuïta realitzada per Metroscopia per al XVI Observatori de Justícia Gratuïta.

La pràctica totalitat dels espanyols (98%) considera que els qui manquen de recursos econòmics tenen dret a comptar amb l’assistència jurídica gratuïta quan la requerisquen. I l’índex de satisfacció amb el servei continua creixent: el 82% dels usuaris té una opinió positiva de l’atenció rebuda. Continua havent-hi, no obstant això, encara un 20% d’espanyols que desconeixen que la Constitució reconeix a totes les persones sense recursos el dret a comptar de manera gratuïta amb l’assistència d’un advocat quan el necessite.