Els advocats ja tramiten per via telemàtica les reclamacions per accidents de tràfic

sdp-lex

Des de l’1 de gener, els advocats ja poden comunicar-se per via telemàtica davant de les asseguradores les reclamacions dels seus clients per al pagament d’indemnitzacions per accidents de tràfic amb danys personals.

El Consell General de l’Advocacia Espanyola i UNESPA han desenvolupat, a través de l’empresa informàtica TIREA, una plataforma que permet als lletrats comunicar-se de forma telemàtica i segura amb les asseguradores dels vehicles que s’han vist implicats en un sinistre de circulació amb víctimes.

Esta plataforma informàtica afavorix la solució extrajudicial dels accidents on alguna persona haja resultat ferida o difunta. Per tant, beneficia les persones afectades, contribuïx a reduir la litigiositat i alleuja la càrrega de treball dels jutjats en matèria de sinistres de trànsit que ocorren en carrers i carreteres.

El nou servici s’anomena SdP-Lex. Una dels seus principals característiques és que garantix la identitat de les parts en les comunicacions. Per mitjà de la dita ferramenta online, els advocats ja envien i reben de manera segura, immediata i estandarditzada la documentació amb les reclamacions dels seus clients a les entitats asseguradores. El transvasament d’informació es realitza a través de la firma electrònica qualificada de l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA).

També possibilita el diàleg entre l’advocat i l’entitat basant-se en el que establix el conveni subscrit la passada primavera entre el Consell General de l’Advocacia Espanyola, UNESPA i TIREA. Tot l’encreuament de missatges queda registrat, de manera que és trazable el diàleg establit entre les parts. La ferramenta aporta un justificant d’obertura de la reclamació, de les ofertes, així com de les respostes motivades intercanviades; i entrega el corresponent justificant de recepció al remitent. Així mateix, garantix l’emissió i recepció de les comunicacions a través de certificats electrònics.

Un altre avantatge de SdP-Lex és que és un servici operatiu tots els dies de l’any i a totes hores. El sistema complix, igualment, els criteris establits per les normes de competència i protecció de dades.

En l’actualitat, 23 asseguradores -que representen un 90% del mercat d’assegurances de l’automòbil- es troben adherides al Conveni de Col·laboració entre el Consell General de l’Advocacia Espanyola, TIREA i UNESPA per a la gestió automatitzada de les reclamacions de danys personals.