Els llançaments practicats a la Comunitat Valenciana es van reduir un 14,8% en 2017

El nombre de llançaments practicats l’any passat a la Comunitat Valenciana va ser de 8.207, la qual cosa suposa un descens del 14,8% respecte als 9.635 de 2016, segons l’informe Efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials que ha fet públic la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial. Els llançaments afecten distints tipus d’immobles, no sols vivendes i, en el cas d’estes, no sols a vivenda habitual.
Dels 8.207 llançaments practicats en 2017, 3.885 van derivar d’execucions hipotecàries, una reducció del 28% respecte a l’any anterior, la qual cosa situa a la Comunitat Valenciana com la segona autonomia del país en la disminució d’este tipus de llançaments, només per darrere d’Extremadura.
Altres 4.134 van ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) , açò és, un increment del 1,9% respecte de l’any anterior. Els restants 188 llançaments practicats van obeir a altres causes
Per províncies, els llançaments practicats es van reduir en les d’Alacant i València, mentres que van augmentar en la província de Castelló. A Alacant es van registrar 3.451, un 16,1% menys que en 2016, i en la de València van ser 3.484 procediments, un 20% menys que l’any anterior. En la província de Castelló van ser 1.272 els llançaments registrats, la qual cosa suposa un augment del 8,7%.

Baixen més d’un 30% les execucions hipotecàries
El nombre d’execucions hipotecàries iniciades en 2017 en els jutjats valencians va ser de 4.558, la qual cosa representa un descens del 32,4% respecte a les presentades l’any anterior

Per províncies, es van iniciar 2.124 execucions hipotecàries a Alacant, 1.699 a València i 735 a Castelló. En termes absoluts, la Comunitat Valenciana va ser el tercer territori del país on es va presentar un nombre més gran d’execucions hipotecàries en 2017, per darrere d’Andalusia, amb 7.002 procediments, i Catalunya amb 4.635.
Els concursos presentats augmenten un 9,8%
Els concursos presentats en 2017 en els jutjats valencians van ser 1.147, açò significa un augment del 9,8% respecte a l’any anterior. D’ells, 798 van ser concursos registrats en els Jutjats Mercantil i els restants 349 van correspondre a concursos presentats per persones físiques sense activitat empresarial, la competència dels quals correspon als Jutjats de Primera Instància i Primera Instància i Instrucció des de gener de 2015.

L’informe de la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial assenyala que la Comunitat Valenciana va ser la segona del país en la presentació de concursos de persones físiques durant l’any 2017, només per darrere de Catalunya, on es van presentar 799.

Quant a la presentació de concursos davant dels Jutjats Mercantil, el territori valencià és el tercer del país on nombre més gran de concursos es van presentar, després de Catalunya, amb 1.067 i Madrid, amb 918.
Pots consultar totes les dades estadístiques corresponents al quart trimestre de 2017, les dades anuals i les sèries completes des de 2007 en: