Els Tribunals anul·len les multes de Competència a l’Advocacia

La Sala Contenciosa Administratiu de l’Audiència Nacional ha anul·lat la sanció de 60.000 euros imposada al setembre de 2015 per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) al Consell General de l’Advocacia Espanyola per restricció de la competència en els Servicis d’Assistència Jurídica Gratuïta al considerar que la multa no és d’acord amb dret.

La mateixa Sala de l’Audiència Nacional, en sentència de 26 de març de 2018, també ha revocat la sanció de 30.000 euros que la CNMC havia imposat al setembre de 2015 al Col·legi d’Advocats de Guadalajara pel mateix motiu: la necessitat que els advocats adscrits al Torn d’Ofici tinguen residència i despatx obert on presten el Servici de Justícia Gratuïta.

En ambes sentències, l’Audiència Nacional considera que els Col·legis d’Advocats estan obligats a garantir la rapidesa i agilitat en la prestació del Servici d’Assistència Jurídica Gratuïta; d’ací l’obligació de residència i de disposar de despatx obert que tenen els advocats adscrits al Torn d’Ofici. L’Advocacia sempre ha defés esta territorialitat com a garantia de proximitat i proximitat al ciutadà.

L’Audiència Nacional també justifica l’anul·lació de les multes de la CNMC en que el propi Col·legi d’Advocats assumix la possible declaració de responsabilitat de l’actuació del seu col·legiat pel que és necessari que siga membre del Col·legi en qüestió.

Les sentències -que condemnen en costes a la CNMC- protegixen els arguments del Consell General de l’Advocacia Espanyola i del Col·legi d’Advocats de Guadalajara al considerar que la prestació del Servici de Justícia Gratuïta es tracta d’una activitat en què concorre un important component públic i en el que l’interés general aconsella la prestació del dit servici del mode més eficaç possible i mantenint uns paràmetres raonables de qualitat.

A més, l’Audiència Nacional assegura que en la prestació del servici públic de Justícia Gratuïta "no hi ha un mercat libre" ja que el consumidor no pot triar qui ha de prestar-li el servici que demanda, els lletrats no reben honoraris pels seus servicis sinó una indemnització l’import de la qual és determinat per les autoritats públiques i la crida a la prestació del servici és per mitjà d’un torn, d’una llista, en la que es produïxen crides successives.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc

En el mateix sentit, la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha dictat sentència estimant íntegrament el recurs interposat pel Col·legi de l’Advocacia de Bizkaia enfront de la resolució de l’Autoritat Basca de la Competència de 20 de Març de 2017, que li imposava una sanció de 100.000 euros per haver-se negat a inscriure a una col·legiada amb despatx principal a Madrid en els torns d’ofici i assistència al detingut de Bilbao, Getxo i Barakaldo.

La sentència -que imposa expressament les costes del procediment a l’Autoritat Basca de la Competència minorades en un 50% de les que pogueren haver-se causat- assenyala que tractant-se d’un servici professional amb connotacions clares de servici públic i sense contingut econòmic, sense oferta professional de servicis, ni lliure fixació de remuneracions o honoraris, no cal parlar d’un mercat de prestació dels mateixos i la Llei de Defensa de la Competència, per pròpia determinació de la Llei 2/1974 no és aplicable al cas.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia d´Andalussia

Estes dos sentències se sumen a la del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia que, a l’abril de 2016, va donar la raó al Col·legi d’Advocats de Màlaga que va considerar plenament vàlids els arguments jurídics defesos pel Consell General de l’Advocacia Espanyola i pel Col·legi d’Advocats de Màlaga enfront de l’Agència de Defensa de la Competència d’Andalusia que va considerar com a pràctica anticompetitiva la fixació de restriccions de caràcter territorial per a l’accés dels professionals de l’advocacia al Servici d’Assistència Gratuïta. El tribunal no sols va anul·lar la multa de 98.215 euros sinó que va condemnar en costes a l’Agència.

El Consell General de l’Advocacia Espanyola, que va protegir en tot moment -per decisió de la seua Ple- l’actuació del Col·legi de Màlaga per entendre que la decisió d’este Col·legi i de tots els altres respecta plenament la legislació vigent i la normativa en matèria de defensa de la competència, es va congratular de que amb l’esmentada sentència s’haja reconegut que la prestació del servici públic de justícia gratuïta, que realitzen més de 45.300 advocats, 24 hores al dia, 365 dies a l’any, amb immediatesa i urgència, de forma modèlica i que atén a prop d’un milió de ciutadans cada any a Espanya, és una activitat administrativa subjecta a dret administratiu.