Escrit del CVCA al TSJCV pel qual es prega que els lletrats i lletrades assistisquen als detinguts en els jutjats telematicamente

El CVCA remitent un escrit a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, demanant que dicte les instruccions necessàries perquè, mentre dure l’estat d’alarma, es complisca la instrucció del Ministeri de Justícia i les assistències lletrades als detinguts no hagen de realitzar-se en les comissaries, facilitant l’assistència telemàtica en el sentit referit en el següent escrit.