Guia fiscal per a entendre les últimes novetats de 2018

Amb el principal objectiu d’agilitzar la lluita contra el frau fiscal, la recaptació tributària i l’adaptació a l’àmbit online, s’han introduït diversos canvis en la Llei General Tributària i la Llei de Procediment Administratiu.

Entre altres noves obligacions, les consultes tributàries hauran de presentar-se sempre per mitjans electrònics, i en el cas d’intercanvi de dades amb altres països, haurà d’ampliar-se la informació relativa al grup a què es pertany i la descripció de l’activitat

A més, per a obtindre el certificat de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries s’afig el requisit de no tindre multes pendents derivades d’un delicte contra la Hisenda Pública.

Vos convidem a que conegueu totes les novetats introduïdes en la present Llei en este article publicat en el Diari Expansión