Huit candidatures opten a la Presidència del Consell General de l’Advocacia Espanyola

La Comissió Permanent del Consell General de l’Advocacia Espanyola, reunida el divendres 3 de gener a Madrid, ha proclamat oficialment als huit candidats i candidates que el pròxim 17 de gener optaran a la presidència del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

Optaran a l’elecció Manuela Andreu Llorens, col·legiada en el Col·legi d’Advocats de València; Jaime Benito Hernández, col·legiat en el Col·legi d’Advocats de Madrid; Juan Blanco Muñoz, col·legiat en el Col·legi d’Advocats d’Osca; Javier García Pascual, anterior degà del Col·legi de l’Advocacia Alabesa; Vanessa González Fornas, col·legiada en el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona; Manolo Hernández Martín, actual degà del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell; Victoria Ortega Benito, actual presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola; i David Peña Nofuentes, col·legiat en el Col·legi de l’Advocacia de Reus.
El Consell General de l’Advocacia Espanyola celebrarà eleccions el pròxim dia 17 de gener de 2020 en el Saló de Plens de la seu institucional (Passeig de Recoletos 13 Madrid).

VOTACIÓ I ESCRUTINI

Conforme determina l’article 72.2 del vigent text estatutari, en l’elecció de president votaran només els/as degans/as, prèvia crida per ordre alfabètic, sent el vot secret i indelegable conforme determinen els articles 3 i 6.3 del Reglament de Règim Interior.

Al final de la votació es procedirà al recompte dels vots. Resultarà triat qui obtinga el major nombre de vots. En cas d’empat serà elegit el candidat de major antiguitat col·legial.