ICALI trasllada la seu administrativa del Col·legi al carrer Gravina

Informem que finalitzant ja les obres de la seu institucional del carrer Gravina de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant (ICALI), es procedirà al trasllat dels serveis de personal administratiu i informàtic que atendran la col·legiació en les noves instal·lacions a partir del pròxim dimarts 9 de juliol, mantenint els mateixos nombres de telèfons i fax.

Com a conseqüència d’aquest trasllat, el divendres 5 de juliol i el dilluns 8 de juliol no es prestarà servei, ja que les dependències del carrer Alberola estaran definitivament tancades, en cessar en l’arrendament d’aquestes.

El servei de consulta informàtica de bases de dades es deixarà de prestar el dia dijous 4 de juliol i estarà disponible a partir d’aqueix mateix dia en les dependències del Col·legi en els Jutjats de Benalúa.

Des del 9 de juliol i fins al 31 d’agost la seu romandrà oberta en horari de 8 a 15 hores, prestant-se exclusivament els serveis administratius, romanent tancades la resta de les instal·lacions fins al mes de setembre que serà la inauguració oficial, en data que se us comunicarà oportunament, aprofitant aquest temps per a moblar, condicionar i dotar degudament la seu.

Els serveis de Deontologia i Honoraris mantindran el seu horari habitual, canviant el d’Assessorament Fiscal durant el mes de juliol, als dimarts de 9.30 a 10.30 hores, al carrer Gravina.

Davant qualsevol necessitat administrativa durant les vesprades del mes de juliol el personal del Col·legi donarà atenció als lletrats i lletrades en les instal·lacions del Palau Justícia de Benalúa.

La Junta de Govern demana disculpes a la col·legiació a compte per les molèsties que es puguen produir durant aquest període, que són ineludible conseqüència de la reagrupació de la seu col·legial i només pel temps estrictament necessari.