Implementació nova versió CICERONE en l’Audiència Provincial de València

Des del Servici d’Implantació de l’Oficina Judicial, Modernització, Formació i Relacions Sindicals de la Subdirecció General de Modernització de la Justícia de la Direcció General de Justícia ens informen que, el pròxim 20 de setembre de 2018 comença la implantació de la nova versió del sistema de gestió processal Cicerone en la Audiència Provincial de València. Com ja sabeu esta nova versió, entre altres funcionalitats, permetrà la presentació telemàtica d’escrits dirigits a tals òrgans a través de LexNet.

Des d’esta DGJ es comunica que, després de valoració conjunta amb el Secretari Coordinador Provincial de València, la presentació d’escrits iniciadors i de tràmit es podrà realitzar en doble via, és a dir, telemàticament o en suport paper del 20 al 26 de setembre.

A partir del 27 de setembre els escrits hauran de presentar-se exclusivament de forma telemàtica.