La igualtat entre homes i dones més enllà de la legislació, en el nou curs d’especialització del Torn d’Ofici del CVCA

Nou curs del cicle d’accés i formació contínua per al torn d’ofici i l’assistència jurídica gratuïta, organitzat pel Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) i, en aquesta ocasió, juntament amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV) que s’ha vertebrat entorn de la “Igualtat, més que un pla”.

L’encarregada de presentar la formació ha sigut la diputada 1a de la Junta de govern de l’ICAV i coordinadora del curs, Sofía d’Andrés, qui ha posat en valor l’organització de cursos com aquest, que “aborden la manera d’aconseguir una igualtat real i efectiva entre homes i dones, en tots els àmbits de la nostra vida”. Per a això, Sofía d’Andrés ha incidit en què “tenim tots els mitjans al nostre abast per a aconseguir el nostre objectiu, però ara necessitem que s’emporten a la pràctica.”

La primera ponència, també a càrrec de Sofia d’Andrés, ha partit de la premissa dels articles 9-2, 10 i 14 de la Constitució Espanyola, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. En aquesta intervenció, ha fet referència a la responsabilitat dels poders públics a l’hora de promoure les condicions necessàries perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguen reals i efectives. “S’han de remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”, ha assegurat.

Així mateix, ha establit nombroses pautes que s’han de tindre en compte a l’hora de dissenyar, elaborar i implantar un pla d’igualtat, siga com siga la institució o entitat, pública o privada. Un pla que ha de ser necessàriament “transversal, dirigit a erradicar qualsevol pràctica o norma que situe a una dona en una posició de desigualtat davant els seus companys”.

Posteriorment, ha intervingut Patricia Madrona, advocada especialista en Igualtat i coordinadora de l’Observatori d’Igualtat de l’ICAV. Un de les dades que ha posat sobre la taula per a denunciar la situació actual en la qual ens trobem, és que “segons dades del Fòrum Econòmic Mundial, necessitarem 99,5 anys per a aconseguir la plena paritat entre homes i dones al ritme actual de canvi”. Això, evidència que “necessitem d’esforços polítics, legals, empresarials i socials per a tancar la bretxa de gènere actual”.

Així mateix, Madrona ha explicat alguns conceptes nous contemplats en la la Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, com els diferents tipus de discriminació entre els quals es troben la múltiple, *interseccional o directa, entre molts altres.

Ha tancat la jornada Victoria Villanueva, advocada laboralista, qui ha reflexionat sobre com les noves tecnologies i la Intel·ligència Artificial impacten actualment en assumptes relatius a la igualtat i a les relacions laborals. Ha exposat que “si bé aquestes noves tecnologies funcionen o s’utilitzen per a prendre decisions d’una manera completament objectiva, mitjançant una quantitat ingent de dades, la realitat és que s’han de tindre en compte altres aspectes importants”

Les intel·ligències artificials funcionen sobre la base d’un algorisme “entrenat”. Pel que, tal com ha explicat Villanueva, “el propi algorisme posseeix de manera intrínseca diverses formes de discriminació, ja que es nodreixen de patrons i experiències discriminatòries que ha adquirit al llarg del seu entrenament, per dir-ho d’alguna manera. I només el 12% dels desenvolupadors de IA són dones”. Per aquest motiu, en un moment com l’actual d’auge de les *IA, s’ha de ser especialment caut, i “no assumir que aquestes són completament objectives”.

Aquesta jornada s’emmarca en el cicle d’accés i formació contínua per al torn d’ofici i l’assistència jurídica gratuïta subvencionat per la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana i organitzat de manera conjunta amb el CVCA.