La RAVJL publica les bases de la convocatòria del Premi d’Estudis Jurídics 2020

La Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (RAVJL) va acordar en sessió de Junta de Govern reunida de manera telemàtica el passat 6 de maig convocar la IV Edició del Premi d’Estudis Jurídics RAVJL 2020, així com aprovar les bases que regiran aquesta convocatòria. El reconeixement, que s’entrega per cinqué any consecutiu, premia obres o treballs jurídics sobre matèries generals o temes monogràfics determinats, i està compost per un Diploma acreditatiu i una dotació econòmica de 3000 euros.
Poden participar i optar a alçar-se amb aquest guardó, les persones llicenciades o graduades en Dret que compten amb una trajectòria professional com a jurista d’almenys 5 anys, i que presenten una monografia original inèdita sobre qualsevol tema jurídic, amb una extensió mínima de 50 pàgines, abans del 31 d’octubre de 2020. A més, els candidats hauran de presentar el seu Curriculum vitae, així com una instància escrita de pròpia mà en la qual se sol·licite la concessió del Premi i s’expressen els motius pels quals creu que ha de concedir-se-li.
El Jurat d’aquesta edició estarà integrat per quatre membres, entre ells el secretari de la RAVJL, Antonio Sotillo, que serà el secretari del Jurat, el qual serà presidit per l’acadèmic Miguel Guillot, per delegació de la presidenta de la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació. Així mateix, formaran part d’aquest tribunal, com a vocals, els també acadèmics Mª José Santacruz i Francisco De Paula Blasco.
Les candidatures s’hauran de dirigir per correu certificat a la Plaça Tetuan, núm. 16, de València (46003), on es ecuentra la seu de la RAVJL, o per correu electrònic a registro@icav.es , acompanyant còpia de la monografia en suport digital.

Se pueden consultar las bases del Premio en la web de la Academia, www.ravjl.com.