L’Advocacia de la Comunitat Valenciana exigix que la Justícia Gratuïta es dignifique

  • La Comunitat Valenciana destina 24 milions d’euros i se situa en quart lloc, per darrere de Catalunya, Madrid i Andalusia
  • Els lletrats adscrits al Torn d’Ofici a la Comunitat Valenciana són fins a la data 4.393, la qual cosa suposa un 31,5% del total del cens d’exercents
  • El Dia de la Justícia Gratuïta i el Torn d’Ofici se celebra amb diferents actes en els distints Col·legis d’Advocats de la Comunitat.

La inversió realitzada a la Comunitat Valenciana per part de la Conselleria en Justícia Gratuïta durant l’any 2017 va ser de 24 milions d’euros, 1 milió 117 mil euros menys que el que es va invertir durant l’exercici anterior. Si ens fixem en el territori nacional, la inversió total que les Administracions Públiques van destinar en 2017 a l’Assistència Jurídica Gratuïta va aconseguir els 243,2 milions d’euros, un increment del 1,9% respecte a 2016 quan es van invertir 238,7 milions d’euros en este servici imprescindible per a la defensa dels drets dels ciutadans.

Esta lleu recuperació de la inversió total en Justícia Gratuïta es produïx després de diversos anys de disminució o d’estancament de les inversions en Assistència Jurídica Gratuïta que han passat de 254,5 milions d’euros en 2011 als 243,2 milions en 2017 amb un descens de quasi el 5% i una reducció de més d’11 milions d’euros en sis anys. En gran manera este lleu increment obeïx a la recuperació parcial dels barems en algunes comunitats autònomes que van patir retalls durant la crisi de fins al 40% en alguns casos, com el de la Comunitat Valenciana.

El President del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, Juan José Tortajada, ha aprofitat la vespra de la celebració del dia de la Justícia Gratuïta i el Torn d’Ofici per a reivindicar una vegada més la posada en valor d’este dret tan essencial per a la defensa dels més desprotegits. Com a exemple d’això ha recordat les actuacions dels advocats de Torn d’Ofici en l’operació Esperanza del Mediterráneo” sense els que els migrants no hagueren pogut comptar amb la seguretat d’exercir al Dret fonamental d’accés a la Justícia.

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats creu que encara queda molt per fer per a arribar a unes condicions justes que dignifiquen el treball dels advocats de Torn d’Ofici. En este sentit, des de la institució es recorda que en este moment la Conselleria està incomplint amb el calendari de pagament, ja que no s’ha procedit a abonar odavía les actuacions realitzades des de l’1 de març.

  • Novetats Justícia Gratuïta en Comunitat Valenciana durant 2017
  • Pel que es referix a la Comunitat Valenciana cal destacar la posada en marxa dels Servicis d’Orientació Jurídica Especialitzats en matèria penitenciària, atenció a discapacitats i atenció a estrangers.
  • La posada en marxa d’un pla amb l’objectiu de documentar les actuacions que realitzen els advocats d’ofici a l’hora d’atendre les exigències de documentació de la Conselleria.
  • Seguiment d’un pla d’actuació amb l’objectiu d’aconseguir la informatització i trasllat telemàtic de la informació per mitjà de l’esforç dels Col·legis d’Advocats de comú acord amb la Conselleria.

D’altra banda, en este enllaç podràs conéixer els actes previstos pels diferents Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana per la celebració demà, 12 de juliol, del Dia de la Justícia Gratuïta i el Torn d’Ofici