L’Advocacia Valenciana demana que s’incloga en els barems el cost de desplaçament dels lletrats i lletrades d’ofici a centres de detenció i penitenciaris

La Abogacía Valenciana pide que se incluya en los baremos el coste de desplazamiento de los letrados y letradas de oficio a centros de detención y penitenciarios
  • L’augment dels preus dels combustibles i el trasllat de presos a centres penitenciaris més allunyats fa cada vegada més costosa la situació dels advocats i advocades dedicats al torn d’ofici.

Com tots sabem, el preu de la gasolina ha arribat a duplicar-se respecte de fa dos anys en els seus moments més àlgids. Això, unit al trasllat de presos a causa de la saturació que pateixen els centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana més pròxims a les ciutats, ha fet que els lletrats/as que han d’assistir als seus clients beneficiaris del servei de justícia gratuïta s’enfronten a una pujada de les despeses per desplaçament sense precedents.

L’augment de la distància provocat pel trasllat de presos a causa del problema de saturació al qual s’ha fet referència pot arribar a ser molt important. Seria el cas dels més de 250 quilòmetres d’anada i volta que han de recórrer els lletrats de València si els seus clients han sigut traslladats del centre de Picassent a Albocàsser. Per no parlar dels casos traslladats fora de la Comunitat a pesar que les causes es tramiten en Jutjats o Audiències de les tres províncies.

L’augment del preu dels carburants també és un problema que afecta els professionals de la Abogacía adscrits al torn d’ofici que han d’assistir a les persones detingudes durant les guàrdies. Una situació que es dona especialment en poblacions disseminades on els centres de detenció poden trobar-se a desenes de quilómetres de la seu del jutjat del partit judicial en el qual el professional estiga prestant els seus serveis.

Aquesta situació es va donar a conéixer per part del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats el passat 26 de setembre de 2022 en una reunió mantinguda entre la presidenta, Ángela Coquillat amb la Consellera de Justícia, Gabriela Bravo i el director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, José García Añón. A més, s’han aportat documents amb les distàncies quilomètriques dels partits judicials als diferents centres penitenciaris i també als diferents centres de detenció d’aqueixos partits i s’han adjuntat les propostes de compensació econòmica. Tot això amb l’objectiu de compensar les despeses en els quals incorren els lletrats/as quan se’ls requereix per a assistir als justiciables.

Així doncs, el passat 20 de desembre, el ple del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats va aprovar un escrit amb tot l’exposat anteriorment i es va sol·licitar a la Conselleria de Justícia que els desplaçaments siguen inclosos en els barems del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta.