L’IVF convoca cinc llocs de treball per a tècnics de riscos i tres per a tècnics jurídics

L’Institut Valencià de Finances (IVF) ha convocat, a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i de la pròpia web de l’IVF, cinc llocs de treball per a tècnics de riscos i altres tres per a tècnics jurídics. Amb estes incorporacions es reforça la plantilla del nou Banc Públic de la Generalitat de cara a l’escissió que es materialitzarà en les pròximes setmanes.

Els llocs de treball han sigut convocats per a la seua cobertura externa per mitjà del procediment de concurs oposició. Les proves selectives constaran d’una primera fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, i una segona fase que consistirà en la realització d’una prova tècnica. La primera part es valorarà sobre un total de 20 punts mentres que el tema a desenrotllar s’avaluarà sobre 40 punts.

Les persones que hagen superat la fase d’oposició, per a la que hauran d’haver obtingut un màxim de 30 punts, passaran a la fase de concurs, en la que la puntuació màxima serà de 40 punts.

Els temaris, que poden ser consultats en el DOGV i en la web de l’IVF, comprenen aspectes relatius al sistema financer i normativa general, en el cas dels tècnics de riscos, i temes de dret civil, dret mercantil, dret processal, dret constitucional i autonòmic, dret administratiu, dret financer i tributari i dret comunitari europeu, en el cas dels aspirants a les places de tècnic jurídic.