Mª Dolores Más Badía, guanyadora de l’IV Premi PEJU de la RAVJL

El jurado del Premio de Estudios Jurídicos de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación (RAVJL) ha elegido como galardonada en la IV edición de estos prestigiosos premios, a María Dolores Más Badía, reconocida por su trabajo: Sistemas Privados de Información Crediticia. Nueva regulación entre la protección de datos y el crédito responsable.

La monografia premiada està orientada a estudiar el règim i funcionament de les entitats privades que realitzen els informes pertinents sobre empreses que sol·liciten crèdits a entitats bancàries. Un tema d’elevada actualitat que, malgrat estar molt desenvolupat en altres països, no és el cas a Espanya.
El treball acadèmic ha sigut considerat mereixedor d’aquest prestigiós reconeixement per unanimitat del Jurat, compost pel secretari de la RAVJL, Antonio Sotillo, també secretari del Jurat; l’acadèmic Miguel Guillot, per delegació de la presidenta de la RAVJL, la degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja; i, pels vocals del Tribunal, els també acadèmics, Mª José Santacruz, Francisco De Paula Blasco Gascó i Pia Calderón.
María Dolores Más Badía, a més de vicedegana de la Faculta de Dret, exerceix com a professora titular de Dret Civil a la Universitat de València. Ha sigut guardonada amb el Premi “Savis en Dret” (2012), concedit per la UV i la Generalitat Valenciana, i el Premi a l’Excel·lència Docent, del Consell Social de la Universitat de València i la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (2016). Així mateix, és membre, com a jurista de reconegut prestigi, de la Comissió Assessora de Dret Civil Valencià de la Generalitat Valenciana. En el camp de la gestió és vicedegana de Qualitat, Formació, Cultura i Projecció Social de la UV des de març de 2018, i membre electe de la Junta de Centre de la Facultat de Dret. Prèviament a l’anterior, va ser secretària del Màster Universitari en Advocacia UVEG-ICAV, membre de la CCA del Màster en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat i secretària del Departament de Dret Civil, entre altres càrrecs.