Nota del CGAE sobre mesures d’ajust temporal de plantilla per a la seua possible implementació en els Col·legis i despatxos

Adjuntem enllaç a la nota del CGAE en la qual s’analitzen succintament les diferents possibilitats existents en la normativa laboral per a ajustar temporalment la plantilla a les necessitats actuals que deriven de l’emergència sanitària derivada del COVID-19, a l’efecte de la seua possible implementació en Col·legis i despatxos: