Nous nomenaments en el Consell General de l’Advocacia

Durant el Ple del Consell General de l’Advocacia Espanyola celebrat el dijous 20 d’abril, la presidenta de l’Advocacia, Victòria Ortega, ha designat vicepresident de la institució i president de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia a Santiago González Recio, degà del Col·legi d’Advocats de Palència, i vicepresident de l’Advocacia i president de la Comissió de Control Pressupostari i Financer a Martín Aleñar, degà del Col·legi d’Advocats d’Illes Balears.

D’altra banda, Rafael Bonmatí, degà del Col·legi d’Advocats de València, ha sigut anomenat nou tresorer en substitució d’Enrique Sanz Fernández- Lomana, qui recentment va ser triat president de la Mutualitat General de l’Advocacia i continua pel seu càrrec com a conseller del Consell General de l’Advocacia. Com vicetresorer s’ha anomenat a Javier Garicano, degà del Col·legi d’Advocats de Valladolid.

El degà del Col·legi d’Advocats de Mataró, Julio Naveira, ha sigut anomenat vicesecretari general d’Assumptes Jurídics, i la consellera Cristina Llop, vicesecretària general de Comunicació i Màrqueting.

El conseller electiu Jesús Pellón és el nou president de la Subcomissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals; la degana del Col·legi d’Advocats de Sòria, Soledad Borque, és la presidenta de la Subcomissió de Mètodes Alternatius de Resolució de Conflictes; i el degà del Col·legi d’Advocats de Las Palmas, Rafael Massieu, és el president de la Subcomissió de la Jurisdicció Laboral.

Com a adjunts a la presidenta han sigut designats com a nou coordinador de Consells Autonòmics a Emilio Vega, degà del Col·legi d’Advocats de Guadalajara, i a José Manuel Niederleytner, degà del Col·legi d’Advocats de Santa Creu de Tenerife, adjunt per a Jornades i Congressos. Finalment, el ja adjunt a la presidenta i degà del Col·legi d’Advocats de Màlaga, Francisco Javier Lara, coordinarà la Responsabilitat Social Corporativa.

Font: CGAE