Ordenen el desallotjament del personal de la Ciutat de la Justícia de València per a la seua desinfecció per sospites de “coronavirus”

  • S’han comunicat alguns possibles casos en òrgans judicials
  • Únicament funcionaran presencialment els Jutjats d’Instrucció, Violència de Gènere i Menors de guàrdia.
  • La resta de jutges, fiscals, lajs i funcionaris assignats a serveis mínims estarà localitzable en els seus domicilis.
El jutge degà de València, el secretari coordinador provincial i la Fiscalia han ordenat el desallotjament de la Ciutat de la Justícia aquest matí per raons d’urgència per a procedir a la desinfecció de quants jutjats i dependències siga necessari, en comunicar-se, de moment, alguns possibles casos de contagi a òrgans judicials.
Mentrestant, únicament funcionaran de manera presencial els Jutjats d’Instrucció, de Menors i de Violència sobre la Dona que estan hui de guàrdia.
La resta de fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia (LAJS), jutges i funcionaris assignats als serveis mínims haurà d’estar localitzables permanentment per al compliment d’aquests serveis.